Bài 10: Hiển thị metadata ngoài frontend

Đóng góp bởi: Lê Thiện 51 lượt xem Đăng ngày 16/08/2023

Sẵn có bạn hỏi làm thế nào để hiển thị nội dung bài viết ra ngoài frontend thì mình viết luôn bài này để những bạn khác tham khảo luôn.

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn lấy dữ liệu ra hai trang đó là trang danh sách bài viết và trang chi tiết, mời các bạn theo dõi.

1. Lấy dữ liệu Metadata ngoài frontend

Ở bài Metadata API mình có giới thiệu một số hàm dùng để lấy nội dung của Metadata đó là các hàm:

  • get_metadata()
  • get_post_meta()
  • get_comment_meta()
  • get_term_meta()
  • get_user_meta()

Trong các hàm đó bạn sẽ truyền ID và Key của metadata muốn lấy và nó sẽ return về giá trị cần lấy.

Bài viết này được đăng tại[toptheme.info]

Ví dụ: Lấy meta data post_link_download của bài post có id = 12

Trường hợp bạn muốn lấy danh sách tất cả các Meta data của bài viết có ID = 12 thì bạn chỉ truyền một tham số $post_id là được.

Lưu ý là trường hợp này nó sẽ return về một mảng chứa các thông tin của Metadata.

Đơn giản, dễ chơi phải ko các bạn 🙂

2. Hiển thị Metadata ở trang danh sách bài viết

Ở trang danh sách bài viết thì ta sử dụng vòng lặp (Loop) dạng như sau:

Lúc này muốn lấy Metadata của mỗi bài viết thì ta chỉ cần đặt nó trong vòng lặp là được. Ví dụ lấy thông tin post_link_download và post_link_demo ở mỗi vòng lặp thì ta làm như sau:

Cách 1: lấy từng key Metadata

Cách 2: Lấy hết key Metadata

3. Hiển thị Metadata ở trang chi tiết

Cách sử dụng ở trang này cũng chẳng khác gì mấy so với trang danh sách bài viết, cái khác là bạn áp dụng code và truyền tham số ở file single.php thôi 🙂

4. Lời kết

Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng Meta Box và Metadata ở frontend, đây cũng là một câu hỏi mà nhiều bạn đã hỏi mình nên mình viết luôn cho tiện trả lời, thay vì trả lời nhiều lần thì gửi 1 link là được 🙂

Bài này mình xin dùng ở đây, bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về Custom Post Type.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mẫu web mới đăng

Mời bạn xem một số mẫu web mới đăng của Toptheme.info | NinhBinhweb