Hàm get_template_part trong wordpress

Đóng góp bởi: Lê Thiện 209 lượt xem Đăng ngày 16/08/2023

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách dùng hàm get_template_part trong WordPress, đây là hàm rất hữu ích được dùng để gọi đến các file template khi xây dựng theme WordPress.

Trong cấu trúc theme WordPress sẽ có các file nhỏ như header.phpfooter.phpsidebar.php … và để gọi các file này thì WordPress đã cung cấp các hàm như get_headerget_footer.

Nhưng trong trường hợp ta có một file nào đó mà không nằm trong danh sách mặc định của WordPress mà vẫn muốn load vào thì làm thế nào? Để trả lời câu hỏi này thì ta tìm hiểu hàm get_template_part() trong wordpress nhé.

1. Cú pháp hàm get_template_part() trong wordpress

Hàm này có tác dụng load một phần template nhỏ nào đó vào một template khác một cách đơn giản. Ở đây không phải footer, header, sidebar vì nó có các hàm khác hỗ trợ rồi.

Bài viết này được đăng tại [toptheme.info]

Hàm này có hai tham số, tham số thứ nhất là {slug} và tham số thứ hai là {name}, để rõ hơn ta xem cấu trúc của nó như sau:

Trong đó:

  • Nếu dùng một tham số $slug thì wordpress sẽ load file có tên là {$slug}.php, nghĩa là ta không cần phải thêm phần đuôi .php vào mà nó tự thêm sẵn rồi
  • Nếu dùng hai tham số là $slug và $name thì wordpress sẽ load file có tên là {$slug-$name}.php, nghĩa là nó nối phần slug và name lại với nhau cách nhau bởi dấu gạch ngang (-)

2. Sử dụng hàm get_template_parth() trong wordpress

Có hai trường hợp khi sử dụng hàm này như sau.

Sử dụng một tham số

Đoạn code này sẽ load file có tên là book.php nằm cấp ngoài cùng của theme. Như vậy khi load file ta không cần truyền phần mở rộng .php vì nó tự thêm sẵn cho ta rồi.

Sử dụng hai tham số

Đoạn code này sẽ load file có tên là book-block.php nằm ngoài cùng của theme. Như vậy WordPress sẽ tự động nối $slug và $name lại với nhau cách bởi dấu phẩy và thêm phần mở rộng .php

3. Lời kết

Việc sử dụng hàm get_template_part() chỉ dùng với những file không có hộ trợ trong WordPress. Ví dụ các file header.php, footer.php thì đã có các hàm get_header() và get_footer() rồi nên không sử dụng hàm get_template_part() trong wordpress để load nó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mẫu web mới đăng

Mời bạn xem một số mẫu web mới đăng của Toptheme.info | NinhBinhweb