Học HTML – Bài 3: Định dạng trang HTML

Đóng góp bởi: Đinh Văn Tuấn Anh 77 lượt xem Đăng ngày 06/06/2023

Chào mừng các bạn đến với Bài học số 3 trong chuỗi các bài học HTML cơ bản. Trong bài học này, mình sẽ hướng dẫn các bạn định dạng trang một trang HTML bất kỳ.

Để định dạng chung cho trang HTML, các bạn sử dụng các thuộc tính trong thẻ <body>. Các thuộc tính định dạng trang html gồm có:

  • Màu nền, màu chữ
  • Hình nền cho trang web

Sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu lần lượt nhé!

Màu nền, màu chữ

Sử dụng thuộc tính bgcolor: tô màu nền và thuộc tính text: tô màu chữ trong thẻ <body> để thay đổi màu nền và màu chữ cho trang web. Ví dụ:

Hình nền cho trang web

Để tạo hình nền cho trang web, trong thẻ <body>, chúng ta sử dụng thuộc tính style kết hợp với các thông tin background chi tiết, bao gồm:

  • Background-image: khai báo tập tin hình ảnh. Sử dụng thẻ khai báo hình ảnh.
  • Background-repeat: dạng lặp lại hình ảnh nền cho trang web. (no-repeat, repeat, repeat-x, repeat-y).
  • Background-attachment: tùy chọn hình ảnh cuộn theo nội dung trang web hay ở vị trí cố định (scrool/ fixed)
  • Background-position: tùy chọn vị trí xuất hiện hình ảnh (bottom, top, left, right, center).
và kết quả là:

Đặt hình nền cho trang web

Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong cách định dạng chung cho trang html. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học kế tiếp.

Bài học trước: Bài 2: Các thẻ html cơ bản

Bài tiếp: Bài 4: Định dạng văn bản và chữ viết trong html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mẫu web mới đăng

Mời bạn xem một số mẫu web mới đăng của Toptheme.info | NinhBinhweb