Giá full source: 800.000VND

Lưu ý: Giá full source chưa bao gồm hosting + tên miền

Mẫu website dịch vụ viễn thông.Mẫu website dịch vụ viễn thông giúp cho khách hàng khả năng trao đổi thông tin với nhau,là một hạ tầng cơ sở quan trọng trong ngành kinh tế,là công cụ đắc lực cho việc quản lý,điều hành đất nước,bảo vệ an ninh quốc gia,góp phần nâng cao đời sống văn hóa xã hội của nhân dân.giúp cho ngành kinh doanh dịch vụ có lãi.

Gói host được chia nhỏ từ server của NinhBinhWeb, SSD Hosting dung lượng 5G dùng cho 1 web, tài nguyên dùng chung, băng thông không giới hạn, NinhBinhWeb trực tiếp quản lý.
Tùy vào yêu cầu thêm cụ thể thế nào sẽ báo phí khi chat trực tiếp.
Product total
Options total
Grand total